Życie ekologiczne w Warszawie
Kontakt
News

Odpoczynek w parku. Narodowym!

Odpoczynek w parku. Narodowym!

Tętniąca życiem Warszawa roztacza przed nami wiele możliwości i szans. Tygodniami za nimi podążając, potrzebujemy również wypoczynku – chociażby po to, aby zregenerować siły niezbędne do zmierzenia się z kolejnymi wyzwaniami. Weekendowy relaks na łonie natury? Dlaczego nie!

Najbliżej

Spośród dwudziestu trzech polskich parków narodowych, kilka znajduje się niedaleko stolicy. Jej mieszkańcom najbliżej jest do Kampinoskiego Parku Narodowego. Wpisany na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO, z jednej strony oferuje swoją bogatą historię (związaną m.in. z walkami o niepodległość), a z drugiej – szereg możliwości aktywnego wypoczynku, w tym turystykę pieszą, rowerową i konną. Zachwyci również miłośników urozmaiconej flory i fauny a przez fachowców klasyfikowany jest na liście najpiękniejszych parków narodowych w Polsce.

Na północny wschód

Ruszając na północny wschód odwiedzić można kolejno: Białowieski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy i Wigierski Park Narodowy. Znajdujący się na liście światowego dziedzictwa i rezerwatów biosfery UNESCO park w Białowieży zainteresuje przede wszystkim entuzjastów zwierząt. Wizytówką parku – domu wielu gatunków ssaków, ptaków, gadów i płazów – jest oczywiście żubr.

W drodze do Białegostoku warto skorzystać z przewozu łodziami pychówkami wokół Narwiańskiego PN. Inną atrakcją jest tam edukacyjna kładka, która łączy wsie Waniewo oraz Śliwno, przygotowana zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Część trasy pokonuje się na platformach pontonowych.

Dalej kuszący swoimi walorami przyrodniczymi Biebrzański Park Narodowy. Prócz różnorodnej szaty roślinnej i rozmaitych zbiorowisk wodnych (także bagiennych czy torfowych), odwiedzić można tam Rezerwat Czerwone Bagno, Uroczysko Grzędy, Carską Drogę czy Twierdzę Osowiec.

Na krańcu Polski znajduje się jeszcze jeden z naszych największych parków narodowych – Wigierski. Zastaniemy tam najsurowsze warunki klimatyczne w nizinnej części państwa, wielkie jeziora (m.in. Wigry), rzeki (główną jest Czarna Hańcza, ze swoim znanym szlakiem kajakowym), różnorodne gatunki zwierząt, a także szlaki edukacyjne i muzea.

Na południe

Na kierunku południowym znajdziemy Ojcowski Park Narodowy. Z kolei wybierając południowy wschód dotrzemy do Poleskiego Parku Narodowego, Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Roztoczańskiego Parku Narodowego.

W okolicach Ojcowa eksplorować można ruiny średniowiecznego zamku, późnorenesansowy Zamek w Pieskowej Skale, Kaplicę „Na Wodzie” czy Pustelnię błogosławionej Salomei w Grodzisku. Dotrzeć można też do sławnej Maczugi Herkulesa czy Jaskini Łokietka.

Poleski PN charakteryzuje silna podmokłość, bogactwo roślinności oraz występowanie wielu rzadkich gatunków zwierząt, w tym gatunków chronionych. Działalność edukacyjna i popularyzatorska jest prowadzona w ośrodkach w Starym Załuczu oraz Urszulinie.

W Świętokrzyskim Parku Narodowym znajdziemy natomiast m.in. góry (Świętokrzyskie), Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego PN oraz powstały w XII wieku kompleks zabudowań dawnego klasztoru Benedyktynów Świętokrzyskich na Świętym Krzyżu.

Najbardziej zalesiony jest z kolei Roztoczański Park Narodowy. To właśnie w nim – na wolności – żyją koniki polskie. Na terenie parku znajduje się również pięć obszarów ochrony ścisłej (Bukowa Góra, Czerkies, Jarugi, Międzyrzeki, Nart).

Wolny weekend? No to w drogę!

0 komentarzy